// Profipravo.cz / Články a komentáře 12.07.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (27/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 7. 2021

částka 114; č. 262; PDF 94 KB 

262/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 


9. 7. 2021

částka 113; č. 261; PDF 392 KB 

261/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 


částka 115; č. 263-265; PDF 98 KB 

263/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů 

264/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů 

265/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů 

Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů