// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.06.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (25/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


23. 6. 2021

částka 99; č. 236-239; PDF 94 KB 

236/2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického 

237/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

238/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

239/2021 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021 


částka 100; č. 240; PDF 230 KB 

240/2021 Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí 


částka 101; č. 241; PDF 2 MB 

241/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů