// Profipravo.cz / Články a komentáře 31.05.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (21/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


26. 5. 2021

částka 86; č. 203-205; PDF 184 KB 

203/2021 Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi 

204/2021 Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích 

205/2021 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ 


částka 87; č. 206; PDF 2 MB 

206/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 


částka 88; č. 207; PDF 317 KB 

207/2021 Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 


částka 89; č. 208-209; PDF 103 KB 

208/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů 

209/2021 Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů