// Profipravo.cz / Články a komentáře 24.05.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (20/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


17. 5. 2021

částka 82; č. 195-197; PDF 2 MB 

195/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

196/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů 

197/2021 Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže 


18. 5. 2021

částka 83; č. 198; PDF 92 KB 

198/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb. 


21. 5. 2021

částka 84; č. 199-201; PDF 979 KB 

199/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 

200/2021 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou 

201/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 


částka 85; č. 202; PDF 4 MB 

202/2021 Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů