// Profipravo.cz / Články a komentáře 17.05.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (19/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 5. 2021

částka 80; č. 189-192; PDF 120 KB 

189/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

190/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury 

191/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

192/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů 


částka 81; č. 193-194; PDF 1 MB 

193/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb. 

194/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů