// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.05.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (18/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


5. 5. 2021

částka 75; č. 180-181; PDF 387 KB 

180/2021 Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek 

181/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech 


7. 5. 2021

částka 77; č. 184-185; PDF 13 MB 

184/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 

185/2021 Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč 


částka 78; č. 186-187; PDF 114 KB 

186/2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 

187/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích 


částka 79; č. 188; PDF 89 KB 

188/2021 Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů