// Profipravo.cz / Články a komentáře 26.04.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (16/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


20. 4. 2021

částka 67; č. 165-167; PDF 95 KB 

165/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů 

166/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 

167/2021 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 


23. 4. 2021

částka 68; č. 168-169; PDF 196 KB 

168/2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 % 

169/2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2031, VAR % 


částka 70; č. 173; PDF 89 KB 

173/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů