// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.04.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (15/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 4. 2021

částka 66; č. 162-164; PDF 105 KB 

162/2021 Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně 

163/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů 

164/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů