// Profipravo.cz / Články a komentáře 12.04.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (14/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


6. 4. 2021

částka 63; č. 157; PDF 94 KB 

157/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 


8. 4. 2021

částka 62; č. 156; PDF 3 MB 

156/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů


částka 64; č. 158-159; PDF 133 KB 

158/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb. 

159/2021 Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 


9. 4. 2021

částka 65; č. 160-161; PDF 101 KB 

160/2021 Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 

161/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů