// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.12.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (51/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 12. 2020

částka 220; č. 532-537; PDF 123 KB 

532/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 

533/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

534/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 

535/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

536/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

537/2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření 


15. 12. 2020

částka 219; č. 528-531; PDF 93 KB 

528/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

529/2020 Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) 

530/2020 Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) 

531/2020 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020 


17. 12. 2020

částka 217; č. 525; PDF 181 MB 

525/2020 Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů 


částka 218; č. 526-527; PDF 416 KB 

526/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 

527/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 


částka 231; č. 564; PDF 89 KB 

564/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 


18. 12. 2020

částka 221; č. 538-540; PDF 247 KB 

538/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

539/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů 

540/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů