// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.12.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (50/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 12. 2020

částka 207; č. 503-508; PDF 8 MB 

503/2020 Vyhláška o výkonu znalecké činnosti 

504/2020 Vyhláška o znalečném 

505/2020 Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví 

506/2020 Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti 

507/2020 Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele 

508/2020 Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení 


částka 208; č. 509; PDF 445 KB 

509/2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021 


částka 210; č. 511-513; PDF 112 KB 

511/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

512/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 

513/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření 


9. 12. 2020

částka 209; č. 510; PDF 274 KB 

510/2020 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021 


10. 12. 2020

částka 215; č. 521-522; PDF 94 KB 

521/2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

522/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 


částka 216; č. 523-524; PDF 101 KB 

523/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

524/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb. 


11. 12. 2020

částka 211; č. 514-515; PDF 6 MB 

514/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách 

515/2020 Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy 


částka 212; č. 516; PDF 776 KB 

516/2020 Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách 


částka 213; č. 517-519; PDF 465 KB 

517/2020 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů 

518/2020 Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 

519/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 


částka 214; č. 520; PDF 101 KB 

520/2020 Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů