// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.11.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (48/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


23. 11. 2020

částka 184; č. 454-455; PDF 24 MB 

454/2020 Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční 

455/2020 Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her 


částka 185; č. 456; PDF 40 MB 

456/2020 Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí 


částka 186; č. 457; PDF 54 MB 

457/2020 Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty 


částka 187; č. 458; PDF 235 MB 

458/2020 Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky 


částka 188; č. 459; PDF 515 KB 

459/2020 Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní 


částka 192; č. 467-468; PDF 4 MB 

467/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

468/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


částka 193; č. 469-470; PDF 201 KB 

469/2020 Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

470/2020 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 


částka 197; č. 483; PDF 92 KB 

483/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 


27. 11. 2020

částka 191; č. 466; PDF 11 MB ; 466/2020

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 


částka 195; č. 479-480; PDF 378 KB 

479/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 

480/2020 Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem 


částka 196; č. 481-482; PDF 129 KB 

481/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

482/2020 Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky 


částka 198; č. 484; PDF 142 KB 

484/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


částka 199; č. 485-486; PDF 178 KB 

485/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

486/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů