// Profipravo.cz / Články a komentáře 06.11.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (44/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


26. 10. 2020

částka 176; č. 431-432; PDF 114 KB 

431/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

432/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


30. 10. 2020

částka 173; č. 428; PDF 12 MB 

428/2020 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021 


částka 175; č. 430; PDF 266 KB 

430/2020 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky 


částka 177; č. 433-434; PDF 236 KB 

433/2020 Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu 

434/2020 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 


částka 178; 435-436; PDF 91 KB 

435/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021 

436/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 


částka 179; č. 437-438; PDF 118 KB 

437/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii 

438/2020 Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 


částka 180; č. 439-447; PDF 138 KB 

439/2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

440/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

441/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

442/2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. 
443/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

444/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

445/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

446/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

447/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů