// Profipravo.cz / Články a komentáře 27.07.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (30/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


22. 7. 2020

částka 130; č. 324; PDF 7 MB 

324/2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 


částka 131; č. 325; PDF 688 KB 

325/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů