// Profipravo.cz / Články a komentáře 18.05.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (20/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


11. 5. 2020

částka 87; č. 236; PDF 87 KB  

236/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření  


12. 5. 2020

částka 88; č. 237-239; PDF 1 MB  

237/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

238/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

239/2020 Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč 


částka 89; č. 240-242; PDF 119 KB  

240/2020 Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 

241/2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 

242/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her 
 
 
13. 5. 2020

částka 90; č. 243-246; PDF 386 KB  

243/2020 Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky 

244/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov 

245/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

246/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů