// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.05.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (18/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


27. 4. 2020

částka 71; č. 199-201; PDF 6 MB  

199/2020 Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření  

200/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 

201/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. 


částka 73; č. 205-206; PDF 176 KB  

205/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

206/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 


částka 74; č. 207-210; PDF 106 KB  

207/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. 

208/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb. 

209/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 

210/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání 
 

částka 75; č. 211; PDF 93 KB  

211/2020 Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 


částka 76; č. 212-213; PDF 93 KB  

212/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 

213/2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 
 

29. 4. 2020

částka 77; č. 214-215; PDF 127 KB  

214/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

215/2020 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 


částka 78; č. 216; PDF 3 MB  

216/2020 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021 


částka 79; č. 217 PDF; 115 KB  

217/2020 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 


30. 4. 2020

částka 80; č. 218-222; PDF 118 KB  

218/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

219/2020 Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

220/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

221/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

222/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


1. 5. 2020

částka 81; č. 223-224; PDF 117 KB  

223/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

224/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů