// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.04.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (17/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


21. 4. 2020

částka 67; č. 180-183; PDF 94 KB 

180/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

181/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů 

182/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

183/2020 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu 


částka 68; č. 184; PDF 99 KB  

184/2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2040, 1,50 % 


23. 4. 2020

částka 70; č. 193-198; PDF 140 KB  

193/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

194/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

195/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

196/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

197/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

198/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


24. 4. 2020

částka 69; č. 185-192; PDF 182 KB  

185/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu 

186/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů 

187/2020 Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu 

188/2020 Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů 

189/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů 

190/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) 

191/2020 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu 

192/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 


částka 72; č. 202-204, PDF 96 KB  

202/2020 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů 

203/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

204/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů