// Profipravo.cz / Články a komentáře 28.04.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (15/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


6. 4. 2020

částka 56; č. 150-153; PDF 102 KB  

150/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

151/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

152/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

153/2020 Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření 


8. 4. 2020

částka 55; č. 148-149; PDF 13 MB  

148/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

149/2020 Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 


9. 4. 2020

částka 57; č. 154-155; PDF 95 KB  

154/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb. 

155/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 


částka 58; č. 156-158; PDF 116 KB  

156/2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 

157/2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 

158/2020 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů