// Profipravo.cz / Články a komentáře 07.04.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (14/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


30. 3. 2020

částka 49; č. 138; PDF 3 MB  

138/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu


částka 50; č. 139; PDF 87 KB  

139/2020 Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 
 

částka 51; č. 140-142; PDF 110 KB  

140/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

141/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

142/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


31. 3. 2020

částka 52; č. 143 PDF; 91 KB  

143/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
 
 
1. 4. 2020

částka 53; č. 144-145; PDF 94 KB  

144/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

145/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
 

2. 4. 2020

částka 54; č. 146-147; PDF 1 MB  

146/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

147/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů