// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.03.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (13/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


23. 3. 2020

částka 44; č. 120-121; PDF 145 KB  

120/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2) 

121/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 


částka 45; č. 122-128; PDF 111 KB  

122/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

123/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

124/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

125/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

126/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

127/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

128/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


24. 3. 2020

částka 43; č. 113-119 PDF; 324 KB  

113/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  

114/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

115/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

116/2020 Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 

117/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

118/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů 

119/2020 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu 


26. 3. 2020

částka 46; č. 129 PDF; 95 KB  

129/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 


částka 47; č. 130-132; PDF 96 KB  

130/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

131/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

132/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


27. 3. 2020

částka 48; č. 133-137; PDF 132 KB  

133/2020 Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

134/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

135/2020 Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 

136/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

137/2020 Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů