// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.03.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (12/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


16. 3. 2020

částka 37; 96-99 PDF; 348 KB  

96/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

97/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

98/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

99/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Sdělení Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 36/2020 Sb.; PDF 52 KB

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb. 


 
17. 3. 2020 

částka 36; č. 91-95; PDF 96 KB  

91/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  

92/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

93/2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

94/2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci 

95/2020 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020 


částka 40; č. 104-105; PDF 94 KB  

104/2020 Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 

105/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


18. 3. 2020

částka 38; č. 100-102; PDF 221 KB  

100/2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, FIX % 

101/2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, CPI % 

102/2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 III, 1,30 % 


částka 39; č. 103; PDF 458 KB  

103/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu  


částka 41; č. 106-108; PDF 93 KB  

106/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

107/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

108/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb. 


19. 3. 2020

částka 42; č. 109-112; PDF 93 KB  

109/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

110/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

111/2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. 

112/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů