// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.03.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (11/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 3. 2020

částka 28; č. 65-67; PDF 103 KB  

65/2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %  

66/2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020 

67/2020 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 


částka 29; č. 68; PDF 217 KB  

68/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb. 


částka 30; č. 69; PDF 92 KB  

69/2020 Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů 


částka 31; č. 70-74; PDF 128 KB  

70/2020 Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky 

71/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

72/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

73/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

74/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 


13. 3. 2020

částka 32; č. 75-81; PDF 111 KB  

75/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin 

76/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

77/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

78/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

79/2020 Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

80/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

81/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 
 

14. 3. 2020

částka 33; č. 82; PDF 88 KB  

82/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


15. 3. 2020

částka 34; č. 83; PDF 93 KB  

83/2020 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2  


částka 35; č. 84-90; PDF 137 KB  

84/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

85/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

86/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

87/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

88/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

89/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

90/2020 Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů