// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.10.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (42/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 10. 2019

částka 113; č. 259; PDF 45 MB  

259/2019 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí  


částka 114; č. 260-261; PDF 91 KB  

260/2019 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 

261/2019 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 
 

18. 10. 2019

částka 115; č. 262-265; PDF 172 KB  

262/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

263/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

264/2019 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. 

265/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů