// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.09.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (39/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


24. 9. 2019

částka 105; č. 244-247; PDF 94 KB  

244/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů  

245/2019 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020 

246/2019 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 

247/2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů