// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.09.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (35/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


30. 8. 2019

částka 89; č. 212; PDF 2 MB 

212/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 2.července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)  


částka 90; č. 213-215; PDF 113 KB 

213/2019 Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)  

214/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  

215/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města  


částka 91; č. 216; PDF 5 MB 

216/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  


částka 92; č. 217-218; PDF 679 KB 

217/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů  

218/2019 Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd  


částka 93; č. 219; PDF 17 MB 

219/2019 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů  


částka 94; č. 220; PDF 154 KB 

220/2019 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu  


částka 95; č. 221-222; PDF 8 MB 

221/2019 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách  

222/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů