// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.08.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (31/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


31. 7. 2019

částka 81; č. 188 PDF; 731 KB  

188/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů


částka 82; č. 189; PDF 97 KB  

189/2019 Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů