// Profipravo.cz / Články a komentáře 03.06.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (22/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 5. 2019

částka 57; č. 131-132; PDF 3 MB  

131/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů  

132/2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019 


30. 5. 2019

částka 58; č. 133-134; PDF 92 KB  

133/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů 

134/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů