// Profipravo.cz / Články a komentáře 27.05.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (21/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


22. 5. 2019

částka 54; č. 128; PDF 31 MB  

128/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů  


24. 5. 2019

částka 55; č. 129; PDF 186 KB

129/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb. 


částka 56; č. 130; PDF 803 KB  

130/2019 Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů