// Profipravo.cz / Články a komentáře 06.05.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (18/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


2. 5. 2019

částka 50; č. 115-117; PDF 118 KB  

115/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému  

116/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

117/2019 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů