// Profipravo.cz / Články a komentáře 26.01.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (4/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


21. 1. 2019

částka 7; č. 16; PDF2 MB 

16/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   


24. 1. 2019

částka 8; č. 17-19; PDF138 KB 

17/2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %   

18/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí   

19/2019 Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města   
 

částka 9; č. 20-21; PDF379 KB 

20/2019 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny   

21/2019 Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů