// Profipravo.cz / Články a komentáře 20.01.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (3/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


17. 1. 2019

částka 3; č. 6-8; PDF134 KB 

6/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů   

7/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů    

8/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny   
 

částka 4; č. 9; PDF84 KB 

9/2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu   
 

18. 1. 2019

částka 5; č. 10; PDF6 MB 

10/2019 Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat   
 

částka 6; č. 11-15; PDF310 KB 

11/2019 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem   

12/2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I   

13/2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II   

14/2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III   

15/2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů