// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.12.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (49/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 12. 2018

částka 137; č. 269-272; PDF15 MB 

269/2018 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek  

270/2018 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

271/2018 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek   

272/2018 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území   
 

částka 138; č. 273-276; PDF218 KB 

273/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů    

274/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.   

275/2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa   

276/2018 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí   
 

částka 139; č. 277-278; PDF211 KB 

277/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem  PDF 95 KB 

278/2018 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %  PDF 115 KB 
 

částka 140; č. 279; PDF467 KB 

279/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů