// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.11.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (44/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 10. 2018

částka 123; č. 245; PDF39 MB 

245/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů   


částka 124; č. 246-247; PDF881 KB 

246/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů    

247/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů    
 

31. 10. 2018

částka 125; č. 248-249; PDF2 MB 

248/2018 Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí   

249/2018 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů