// Profipravo.cz / Články a komentáře 24.09.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (38/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


20. 9. 2018

částka 101; č. 202-203; PDF160 KB 

202/2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků   

203/2018 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018   

 
částka 102; č. 204-205; PDF105 KB 

204/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů    

205/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů    
 

21. 9. 2018

částka 103; č. 206; PDF206 KB 

206/2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.   

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů