// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.09.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (35/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 8. 2018

částka 91; č. 187-188; PDF2 MB 

187/2018  Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu  

188/2018  Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019   
 

částka 92; č. 189-190; PDF1 MB 

189/2018  Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot   

190/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů    
 

31. 8. 2018

částka 93; č. 191; PDF89 KB 

191/2018  Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 94; č. 192; PDF28 MB 

192/2018  Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů