// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.08.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (32/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


9. 8. 2018

částka 81; č. 155-157; PDF 108 KB 

155/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů   

156/2018  Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018    

157/2018  Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018    
 

částka 82; č. 158-159; PDF 11 MB 

158/2018  Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části    

159/2018  Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG    
 

částka 83; č. 160-162; PDF 198 KB 

160/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních    

161/2018  Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení    

162/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů    
 

částka 84; č. 163; PDF 112 KB 

163/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů