// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.07.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (30/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


26. 7. 2018

částka 75; č. 143; PDF 13 MB 

143/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů   


částka 76; č. 144-146; PDF 303 KB 

144/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů    

145/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů    

146/2018  Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea    
 

částka 77; č. 147-148; PDF 139 KB 

147/2018  Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023    

148/2018  Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů