// Profipravo.cz / Články a komentáře 16.07.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (28/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


9. 7. 2018

částka 70; č. 136; PDF 105 KB 

136/2018  Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 


částka 71; č. 137; PDF 107 KB 

137/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů    


12. 7. 2018

částka 72; č. 138-139; PDF 961 KB 

138/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů    

139/2018  Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků    
 

částka 73; č. 140-141; PDF 9 MB 

140/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů    

141/2018  Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby    
 

částka 74; č. 142; PDF 105 KB 

142/2018  Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů