// Profipravo.cz / Články a komentáře 02.07.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (26/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 6. 2018

částka 65; č. 127; PDF 1 MB 

127/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí   


částka 66; č. 128-131; PDF 230 KB 

128/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády    

129/2018  Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018    

130/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů    

131/2018  Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance    
 

částka 67; č. 132; PDF 456 KB 

132/2018  Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin    
 

částka 68; č. 133-134; PDF 93 KB 

133/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)    

134/2018  Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních    
 

29. 6. 2018

částka 69; č. 135; PDF 2 MB 

135/2018  Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony   

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů