// Profipravo.cz / Články a komentáře 12.06.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (23/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


5. 6. 2018

částka 48; č. 93-94; PDF 105 KB 

93/2018  Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu 

94/2018  Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony    
 

částka 49; č. 95-96; PDF 2 MB 

95/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu    

96/2018  Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu    
 

částka 50; č. 97-98; PDF 916 KB 

97/2018  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů    

98/2018  Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení    

 
částka 51; č. 99; PDF 5 MB 

99/2018  Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů    

 
8. 6. 2018

částka 52; č. 100; PDF 4 MB 

100/2018  Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů