// Profipravo.cz / Články a komentáře 29.05.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (21/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


21. 5. 2018

částka 41; č. 80; PDF 1023 KB 

80/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí   


částka 42; č. 81; PDF 4 MB 

81/2018  Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů