// Profipravo.cz / Články a komentáře 24.05.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (20/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


15. 5. 2018

částka 39; č. 77-78; PDF 3 MB 

77/2018  Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání  

78/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků  


18. 5. 2018

částka 40; č. 79; PDF 8 MB 

79/2018  Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů