// Profipravo.cz / Články a komentáře 24.05.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (18/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


4. 5. 2018

částka 37; č. 72-75; PDF 148 KB 

72/2018  Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

73/2018  Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky  

74/2018  Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení  

75/2018  Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů