// Profipravo.cz / Články a komentáře 05.02.2018

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (5/2018)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


29. 1. 2018

částka 9; č. 13; PDF 2 MB 

13/2018  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.   


částka 10; č. 14; PDF 102 KB 

14/2018  Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování    
 

30. 1. 2018

částka 11; č. 15-16; PDF 306 KB 

15/2018  Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy    

16/2018  Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)    

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů