// Profipravo.cz / Monitoring 21.05.2023

Rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví

ÚOHS vydává Sborník vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek ve zdravotnictví

vytisknout článek


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává další sborník svých vybraných rozhodnutí z oblasti veřejných zakázek; po dopravě se tentokrát zaměřuje na rozhodnutí vydaná v letech 2021 až 2022 v oblasti zdravotnictví.

Sborník obsahuje věcně zajímavá meritorní rozhodnutí prvního i druhého stupně Úřadu vydaná v rámci správních řízení zahájených na návrh či z moci úřední v období od ledna 2021 do prosince 2022 a týkajících se problematiky veřejných zakázek v oblasti zdravotnictví. Případy jsou ve sborníku pro přehlednost rozčleněny do jednotlivých věcně příbuzných témat odpovídajících předmětu přezkumu ze strany Úřadu. Hypertextový odkaz u každého rozhodnutí odkazuje na jeho úplné znění zveřejněné ve sbírce rozhodnutí na internetových stránkách Úřadu.

Veřejné zakázky ve zdravotnictví mají značný celospolečenský význam, představují významnou oblast veřejného zadávání nejen s ohledem na jejich rozsah či objem vynaložených veřejných finančních prostředků, ale také s ohledem na jejich zásadní vliv na trh. Zahrnují široké a rozmanité spektrum předmětů plnění týkajících se všech druhů veřejných zakázek (dodávky, služby, stavební práce). Sborník cílí především na veřejné zakázky s výlučným předmětem plnění spjatým s poskytováním zdravotnické péče, jež přináší specifické otázky a obtíže při zadávání. Některé závěry vyslovené v prezentovaných rozhodnutích však mohou být s ohledem na svůj věcný přesah aplikovatelné i na postupy zadavatelů v jiných odvětvích.

Cílem sborníku je podáním stručného shrnutí merita projednávané věci v jednotlivých případech a nastíněním některých úvah prezentovaných v rozhodnutích napomoci dobré zakázkové praxi.

Sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti zdravotnictví ke stažení, 596 KB.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOHS

Reklama

Jobs