// Profipravo.cz / Monitoring 28.12.2022

Návrh zákona o hromadném řízení

Návrh zákona o hromadném řízení je v mezirezortním připomínkovém řízení

vytisknout článek


Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh zákona o hromadném řízení. Ministerstvo tím tak plní závazek, který vyplývá z Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2022 a kterým se podmiňuje čerpání prostředků v rámci Národního plánu obnovy.

V návaznosti na tento úkol Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh předpisu, jehož cílem je transponovat do právního řádu České republiky směrnici Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.

Směrnice o zástupných žalobách ukládá členským státům přijetí kolektivního soudního řízení za účelem zlepšení vymáhání práv spotřebitelů.

V dnešní době často dochází k situacím, kdy z jedné protiprávní činnosti je zasažena větší skupina osob. V procesním světě se musí soudy s jednotlivými případy vypořádat v samostatných řízeních, tj. o každém jednotlivém právu poškozeného se musí vést samostatné řízení, je nezbytné opakovaně se zabývat stejnými otázkami či provádět dokazování.

Cílem návrhu zákona o hromadném řízení je umožnit spojení těchto řízení do jednoho, čímž se uspoří náklady státu i účastníků řízení. Dojde tak ke zrychlení, zjednodušení a v neposlední řadě ke zlevnění celého soudního řízení. Návrh je omezen pouze na spotřebitelské spory. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že 84 % spotřebitelů by hromadné řízení přivítalo.

Předkládaný návrh zákona sleduje následující cíle:

* Na straně jedné je to snaha zavést procesní nástroj, který zefektivní projednávání většího počtu stejných či obdobných nároků, čímž přispěje k odbřemenění soudů.
* Dále je jeho snahou posílení ochrany práv spotřebitelů tak, aby mohli svá práva ve sporech s nepoctivými podnikateli vymáhat efektivně a levně. Návrh by mohl pomoci např. v boji proti tzv. šmejdům.
* Konečně je cílem zajistit jednotu soudního rozhodování ve stejných věcech, což se pozitivně projeví na důvěře v českou justici.
* Tím, že spotřebitelé dostanou možnost svá práva účelně vymoci, dojde též k narovnání hospodářského prostředí ve prospěch poctivých podnikatelů.

Důležitým prvkem předloženého zákona je maximální snaha o zabránění možnému zneužití vůči poctivým podnikatelům. Návrh zákona tak obsahuje celou řadu pojistek a opatření, které by měly tomuto riziku zabránit.

V Evropské unii má obdobnou úpravu již 20 členských států a podle dostupných informací se velice osvědčila. Návrh zákona odpovídá evropským trendům a dále též unijní iniciativě promítající se do směrnice o zástupných žalobách. Návrh zákona sleduje stejné cíle i principy jako evropská směrnice.

Odkaz na návrh zákona o hromadném řízení - ZDE.

Odkaz na návrh doprovodného zákona - ZDE.


(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva MSp

Reklama

Jobs