// Profipravo.cz / Monitoring 17.11.2021

Ochranná známka Šlágr TV zapsána ve zlé víře

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, podle něhož společnost Česká muzika přihlásila v roce 2011 ochrannou známku Šlágr TV ve zlé víře. Soud proto souhlasil s úřadem, že tato ochranná známka je neplatná, neboť její zápis poškozoval související práva maďarské a rumunské obchodní společnosti.

vytisknout článek


Soudci vzali podobně jako Úřad průmyslového vlastnictví do úvahy, že společnost Česká muzika vedla se zahraničními partnery po dlouhou dobu jednání, která v roce 2011 vyústila v podpis o obchodní spolupráci. Zahraniční partneři, maďarská a rumunská obchodní společnost, přitom provozovali v Maďarsku pořad Sláger TV a měli v Maďarsku zapsanou i ochrannou známku stejného znění. Soud upozornil, že si česká společnost s ručením omezeným Česká muzika nechala ve stejné době, tedy v průběhu vyjednání o finální podobě obchodní smlouvy, zapsat ochrannou známku Šlágr TV. Takový postup však těžko mohl být postupem v dobré víře.

„Ať již stěžovatelka chtěla spekulativní registrací známky získat nějakou materiální výhodu v závěru jednání nebo snad již v okamžiku přihlášení zamýšlela dojednávanou smlouvu nedodržet a fakticky vytlačit své maďarské a rumunské obchodní partnery z Česka, nejde o postupy, kterým by soud mohl přiznat právní ochranu“, uvedl předseda senátu Zdeněk Kühn.

Rozsudek desátého senátu ve věci sp. zn. 10 As 201/2021 je dostupný na www.nssoud.cz, Úřední deska.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva NSS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů