// Profipravo.cz / Monitoring 05.08.2018

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz

Spor o platnost ochranné známky RADLER.cz musí znovu rozhodnout pražský městský soud

vytisknout článek


Společnost Heineken Česká republika si nechala v roce 2002 zapsat do rejstříku ochranných známek známku RADLER.CZ. V roce 2012 podala společnost Plzeňský Prazdroj návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky a Úřad průmyslového vlastnictví jejímu návrhu vyhověl. Podle úřadu známka neměla rozlišovací způsobilost, protože už v době předcházející zápisu vnímali čeští spotřebitelé slovo radler jako označení pro určitý druh nápoje (nízkoalkoholické pivo smíšené s ovocnou limonádou). Toto slovo tak nemohlo sloužit jako jedinečné označení pouze pro výrobky společnosti Heineken.

Společnost Heineken proto podala proti rozhodnutí úřadu žalobu k Městskému soudu v Praze, se kterou byla úspěšná. Podle městského soudu nelze zkoumat povědomí českých spotřebitelů o významu slova radler na základě novinových článků z českého tisku z let 1997–2001, které se netýkají českého trhu, ale trhu rakouského a německého. Spotřebitelé si nemohli osvojit tento pojem také proto, že nápoj radler byl podle těchto článků dostupný pouze na dvou místech v ČR.

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek městského soudu právě pro způsob, jakým se městský soud vypořádal s novinovými články.

„Úřad nepochybil, jestliže pro závěr o nedostatku rozlišovací způsobilosti označení radler použil články z českého tisku určené českým čtenářům. I touto cestou se mohli čeští spotřebitelé dozvědět, co slovo radler znamená, a není důležité, že tento nápoj mohli ochutnat v době před rokem 2001 spíše v Rakousku a Německu než u nás“, uvedla k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu soudkyně Michaela Bejčková.

Společnost Heineken zpochybňovala závěr o nedostatku rozlišovací způsobilosti označení radler i dalšími námitkami, kterými se městský soud bude zabývat v dalším řízení.

„Rušící rozsudek Nejvyššího správního soudu se nevyjadřuje k tomu, zda měla, či neměla být vyslovena neplatnost ochranné známky RADLER.CZ – pouze uznal správnost jednoho z několika argumentů, které vedly úřad k vyslovení neplatnosti,“ dodala Bejčková.

Tisková informace k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 26. července 2018 ve věci sp.zn. 10 As 169/2017; celé rozhodnutí naleznete zde.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva NSS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů