// Profipravo.cz / Monitoring 24.05.2018

Cookies a GDPR

22. 5. 2018 - Na základě četných dotazů veřejnosti předkládá ÚOOÚ k veřejné diskusi doporučení, jak přistupovat ke cookies v nadcházejícím období, kdy bude účinné obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), avšak nebude ještě finálně schválené nařízení o ePrivacy.

vytisknout článek


Cílem dokumentu je připomenout základní, obecná i zvláštní pravidla pro práci s cookies. Vysvětlit vztah právní úpravy ochrany osobních údajů, sektorové úpravy a zvláštních předpisů a zároveň připomenout to nejdůležitější z dosud platných stanovisek pracovní skupiny WP29, zejména způsob dělení cookies a tomu odpovídající režim práce s nimi.

Dokument byl projednán s ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a Sdružením pro internetový rozvoj (SPIR).

ÚOOÚ ocení připomínky či komentáře, které můžete do 30. června 2018 zasílat na adresu posta@uoou.cz.

Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 [PDF, 633 kB]

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOOÚ

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů