// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

08.03.2018 23:29

Uvedení spotřebitele v omyl o skutečné ceně

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 400 tisíc korun za klamavou reklamu


06.03.2018 22:38

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkaz

Zvukový záznam tzv. monitorovaného hovoru jako důkazní prostředek v občanském soudním řízení


27.02.2018 23:56

Databáze judikatury k nemajetkové újmě

Nejvyšší soud těší zájem veřejnosti o aplikaci na stránkách www.datanu.cz


31.01.2018 00:07

Výše náhrady za omezení vlastnického práva

Výše náhrady za omezení vlastnického práva regulací nájemného v období do 31. 12. 2006


07.01.2018 23:31

Otázky a odpovědi k GDPR: e-shopy

Úřad pro ochranu osobních údajů rozšířil rubriku nejčastějších otázek a odpovědí, na které je dotazován v souvislosti s Obecným nařízením. Nový okruh se týká internetových obchodů.


04.01.2018 00:03

Překlad pokynů WP29 k souhlasu dle GDPR

ÚOOÚ zveřejnil překlad pokynů WP29 k souhlasu


28.12.2017 15:15

Právní vztah provozovatele k celému letišti

Žadatel o povolení provozovat letiště musí prokázat právní vztah k celému letišti, i když vlastní nadpoloviční většinu jeho plochy


28.12.2017 15:05

Procesní novinky v oblasti významné tržní síly

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal letošní čtvrtý informační list, tentokrát na téma významné tržní síly a jejího zneužití.


04.12.2017 00:01

Vodítka WP29 ke správnímu pokutování

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách Vodítka k uplatnění a stanovení správních pokut pro účely Nařízení 2016/679


03.12.2017 23:51

Výklad zákona příznivější pro spotřebitele

Umožňuje-li zákon více výkladů, musí soud zvolit ten příznivější pro spotřebitele


03.12.2017 23:46

K úpravě osobního styku s dítětem

Ústavní soud k úpravě osobního styku: i otec by měl mít možnost se svým dítětem strávit Štědrý den


14.11.2017 07:28

Právo jednat před soudem ve své mateřštině

Právo účastníka civilního řízení jednat před soudem ve své mateřštině se nevztahuje na písemný styk soudu s účastníky a naopak


25.10.2017 23:59

Policie při vyklízení vily Milada neporušila základní práva

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) zamítl ústavní stížnost čtyř stěžovatelů směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, protože neshledal, že by jimi byla porušena základní práva stěžovatelů.


03.10.2017 23:19

ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil

3. 10. 2017 - Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu ekolo.cz.


29.09.2017 14:24

Pro odsouzení za pokus vraždy je třeba prokázat úmysl

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti muže odsouzeného za pokus vraždy a zrušil napadená rozhodnutí Nejvyššího soudu, Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a zásada, že jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem.


29.09.2017 14:19

Také svoboda vědeckého bádání má své hranice

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítl ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu a rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, neboť jimi nebyla porušena ústavně zaručená práva stěžovatelky.


29.09.2017 14:13

Námitka promlčení dluhu ve světle dobrých mravů

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil část výroku I. rozsudku Městského soudu v Praze, neboť jím byla porušena základní práva stěžovatelky a/ na spravedlivý proces a náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím soudu. Ve zbytku ústavní stížnost zamítl pro neopodstatněnost.


29.09.2017 14:07

Stát nemůže registrovat k platbě DPH v neomezené lhůtě

Nejvyšší správní soud dospěl v nedávném rozsudku k závěru, že pravomoc správce daně registrovat z moci úřední podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) není časově neomezená, ale podléhá, stejně jako jakékoliv jiné zásahy státu do právní sféry lidí, časovému omezení.


29.09.2017 14:03

Zákon o poštovních službách lze uplatňovat jen vůči České poště

Zákon o poštovních službách v aktuálním znění nelze uplatňovat vůči jinému subjektu než České poště


13.09.2017 23:59

Trestní oznámení a odpovědnost za újmu

Trestní oznámení a odpovědnost oznamovatele za újmu způsobenou nařčené osobě


< strana 1 / 78 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů